Runy

Ve vikingském umění jsem našel jednu z inspirací. Z pískovce jsem tvořil repliky runových kamenů.