Nabídka amuletů a přívěsků

Thorovo kladivo, kost 38mm, CZK 666,-
Perunova sekera 40mm CZK 400,-

Nilský kříž ANKH, kost 55mm CZK 444,-

S amulety se setkáváme od pravěku ve všech obdobích a civilizacích až po současnost. Souvisí s řadou náboženství a názory na něj se však různí. Křížek nošený na krku je celosvětově nejrozšířenější amulet, i když katolická církev tento název nepoužívá. Ta naopak amulet zakazuje a spojuje ho s pohanstvím a čarodějnictvím.

Ve starém Egyptě amulety doprovázely mrtvé na jejich další cestě. Populární je dodnes skarabeus (symbol nového života, talisman pro štěstí, zdraví a dlouhý život), Horovo oko (ochrana symbolizující sílu) a nilský kříž Ankh (symbol života).

Perun, kost 75mm CZK 300,-

S taoismem je spojený velmi známý amulet zobrazující mužský a ženský princip jing a jang.

Archeologické nálezy potvrzují, že amulety používali i Slované. Bohužel o jejich duchovním světě je jen velmi málo písemných památek. Jako amulet sloužila například miniaturní Perunova sekera, oblíbená zbraň Slovanů. Zřejmě tak jako Thorovo kladivo u Germánů měla zajistit ochranu nejvyššího slovanského boha Peruna.

Nosí Evropané či Američani amulety z Tibetu nebo z Egypta na krku jako kuriozní ozdobu nebo proto, že nějak zasáhly jejich srdce? Věří, že je ochrání, přinesou štěstí, splní přání nebo vyléčí? Jsou amulety záležitostí jen divochů a civilizací na nízkém stupni vývoje? Hodně lidí si to asi myslí. Se zarytými materialisty nevěřícími v duchovní podstatu světa nemá smysl o amuletu diskutovat. Amulety jsou tu pro ty, co věří, že náš svět má duchovní rozměr.

„Od počátku historie si člověk zdobil tělo vzácnými věcmi, amulety a později šperky“, jak říká novozélandský řezbář Owen Mapp. “Člověk kromě oblečení kvůli teplu a ochraně má potřebu k svému tělu něco přidávat nebo zdůrazňovat některé jeho části, aby se ukázal, přilákal pozornost druhého pohlaví, zastrašil ostatní nebo se chránil před zlými duchy. Ostatní se pak snaží napodoboval nebo konkurovat. Amulety se nosí stále i v naší době a civilizované společnosti, i když jejich původní význam byl zapomenut či změněn a důvody nošení jsou více estetické než rituální.“

Amulet nošený s respektem, daný či přijatý s láskou, přijímá něco z ducha nositele nebo dárce. V tomto smyslu se pak může stát duchovním pojítkem bez ohledu na vzdálenost a čas. Amulety mohou přenášet energii z jedné osoby na druhou. Zejména při důležitých životních událostech jako jsou narození, svatba nebo úmrtí. To jsou vhodné okamžiky pro předání rodinných pokladů.

Amulety lze považovat i za nositele symbolů. Symbol může být na něm vyryt nebo již samotný tvar má symbolický význam. Symboly působí na naše podvědomí, pomáhají nám otevřít se vůči neviditelným silám a energiím přítomným v kosmu. Svou moc mohou čerpat přímo z kosmu nebo ji získávat od generací lidí, kteří si symboly po staletí předávali.

Kdo nechce věřit na energetický nebo symbolický význam amuletu, nabízím i jeho prozaičtější definici jako zkonkretizovanou myšlenku, jež je připomínána nositeli a posiluje ho při dosahování jeho cílů a tužeb. V současné době tím může být rozhodnutí posilovat svou imunitu. Očkování proti covidu nelze zavrhovat. Má však svá ale. Není jisté, jak dlouho nás ochrání a zda nás ochrání před všemi mutacemi. Proto je potřeba nezapomínat na posilování imunity zdravým životním stylem, zdravou výživou, pravidelným cvičením a otužováním.

Hei Matau (háček), kost 52mm CZK 444,-
Hei Matau (háček) CZK 300,-
Hei Matau (háček) 50mm CZK 444,-
Malá bohyně 72mm CZK 630,-
Om, kost, epoxid, 65 mm. CZK 500,-
Hei Tiki CZK 500,-
Dráp 1, kost 55mm CZK 440,-
Zub, kost 35 mm, CZK 300,-
Dráp CZK 400,-
Bohyně
Malá bohyně z javoru 97mm CZK 555,-
Bohyně z třešňového dřeva 100 mm ,CZK 555,-
Křížek ze švestkového dřeva,65mm, CZK 300,-
Mužský přívěsek, kost, 55mm, CZK 300,-
Thorovo kladivo, kost, 42 mm, CZK 700,-
Spirála, kost, 40 mm, CZK 350,-
Hei Matau
Závěs v podobě rybářského háčku. Výška 40 mm
Maorský amulet pro štěstí, pro štěstí při lovu, při cestách přes vodu. Czk 333,-

Bohyně z kosti 70mm, CZK 600,-
Manaia, kost, 70 mm, CZK 600,-

Přívěšek, kost 80 mm, CZK444,-
Papoušek, kost a perleť, 45mm, CZK 400,-
Maorská hlava, kost, 80 mm, CZK 400,-
Papoušek, kost, 60mm, CZK 500,-
Vlnka, kost, 78mm, CZK 350,-
Hrot, kost, 77mm, CZK 400,-
Hrot, kost, 55mm, CZK 350,-
Přívěšek, kost, 90mm,
CZK 400,-
Dráp, kost, 40mm, CZK350,-
Zub, kost, 55 mm, CZK 250,-
Dráp, kost, 50mm, CZK 330,-