Amulety

AMULETY V DOBĚ COVIDOVÉ

  Amulety nejsou jen věcí civilizací na nižším stupni vývoje. Nosí se dodnes, i když jejich původní význam byl zapomenut nebo změněn a převládají důvody estetické.

  Na amulety se můžeme dívat jako  na nositele energie (dědění rodinných šperků) nebo nositele symbolů. Taky je můžeme považovat za určitou materializovanou myšlenku, která je připomínána nositeli a posiluje ho při dosahování jeho cílů. V současné době to může být třeba rozhodnutí posilovat svou imunitu. Zafixování nového návyku není lehké a mít k tomu pomůcku v podobě amuletu se hodí. Může nám připomínat, že máme dodržovat zdravý životní styl, který zahrnuje pravidelné denní cvičení, otužování, zdravou výživu, doplňování vit.D a C zejména v zimním období, pečovat o střeva konzumací fermentovaných potravin a probiotik, alespoň občas držet přerušovaný půst, pít hodně vody, dýchat nosem, dostatečně spát, antibiotika brát jen ve výjimečných život ohrožujících případech.

Tiki z Jadeitu
Tiki z Velrybí kosit
Tiki z mahagonu
Džobog